Projekbeskrivelse

  • Kunde: DISA, Herlev Hovedgade
  • Opgave: Miljøsanering og totalnedrivning
  • Udført: April 2014 – November 2014
  • Bygherre: NRep A/S
  • Bygherrerådgiver: Nordic Property Vision A/S
  • Kontaktperson: Michael Mottlau
  • Entrepriseform: Hovedentreprenør

LH Hockerup A/S udfører totalnedrivning og miljøsanering af ca. 42.000 m² fabriksbygninger og kontorbygninger ved DISA i Herlev. Heriblandt asbestsanering af alle varmvandsrør og brugsvandsrør. Derudover har LH Hockerup foretaget nedbrydning af en ca. 40 m skorsten. Med omkringliggende boligbyggerier og erhverv tæt på byggepladsen er der under byggeperioden blevet stillet store krav fra Herlev Kommune vedr. beboerorientering, logistik og planlægning. Derfor har information og kommunikation haft høj prioritering gennem hele nedrivningsperioden. LH Hockerup A/S har forud for nedrivnings og saneringsarbejder informerede beboerne omkring støjende og støvende arbejder, samt hvilke gener dette har kunnet medføre i perioden. Med løbende skriftlige informationsvarslinger, har sikret at beboerne har haft en god forståelse for hele processen på DISA grunden. For at mindske støv og støj gener fra nedbrydningen og knusningen er der anvendt forstøvningsmaskiner. Vandtågen binder støvpartiklerne og får dem til at falde til jorden og derved forhindre spredning.

LH Hockerup A/S har forinden nedrivningen af de mange kvadratmeter bygninger, foretaget en omfattende miljøsanering, som har stillet store krav til korrekt kildesortering af forurenet og farligt affald. Sideløbende med vores nedrivningsarbejde, har totalentreprenøren påbegyndt nybyggeriet af Storcentret, hvilket har krævet en højt prioriteret tidsplan og logostik.