Projekbeskrivelse

  • Kunde: Køge Tekniske Skole, Boholtevej
  • Opgave: Miljøsanering og totalnedrivning
  • Udført: November 2015 – Februar 2016
  • Bygherre: Ejendomsselskabet Boholtevej ApS
  • Rådgiver: Ingcon A/S
  • Kontaktperson: Kenneth Mogensen
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

LH Hockerup A/S udfører miljøsanering og totalnedrivning af ca. 6.000 m² skole – Køge Tekniske Skole. Heriblandt asbest,- bly & PCB sanering

Under nedrivningen har omkringliggende bygninger omkring byggepladsen været i drift. Blandt andet har kirken været i drift, hvor LH Hockerup A/S har stoppet alt nedrivningsarbejde, under kirkelige handlinger. Derudover har både børnehave, tandlæge klinik på skolen, samt nybyggeri omkring byggepladsen også været i drift under udførelsen. Dette har under hele perioden stillet store krav til beboerorientering, logistik og planlægning. Derfor har information og kommunikation haft en høj prioritering gennem hele nedrivningsperioden. LH Hockerup A/S har forud for nedrivnings og saneringsarbejde informeret beboere, børnehave mv. omkring støjende og støvende arbejder. Dette har for alle parter, sikret en forståelse for processen.