Projekbeskrivelse

  • Kunde: Korngården, Ballerup
  • Opgave: Miljøsanering, ude og indvendig nedrivning samt nedbrydning
  • Udført: Juni 2015 – Juni 2018
  • Bygherre: DAB – Ballerup Almennyttige Boligselskab afd. 0203 – Korngården
  • Rådgiver: DOMINIA A/S
  • Entreprenør: Enemærke & Petersen a/s
  • Kontaktperson: Kim Hansen / Boris Jensen
  • Entrepriseform: Underentreprenør

Projektet omhandler totalrenovering af 248 lejligheder fordelt på 4 blokke i Korngården, Ballerup. Under projektet udfører LH Hockerup A/S blandt andet følgende;
Asbestsanering af badeværelser, komplet indvendig rydning og nedrivning (herunder håndtering af blyholdig træværk), asbest og blysanering af installationer i kældre, nedbrydning af facader opbygget i teglblokke og indvendige forsatsvægge, etablering af interimsafdækning i facader, sanering af fuger i facader, lokalsanering af indvendige væg- og loftflader, nedrivning af indvendige tunge og lette vægge, skæring og nedrivning af beton ifm. etablering af port gennemgange og indvendige elevatorer, samt skimmelafvaskning på indvendige væg- og loftflader.
I forbindelse med renoveringsarbejdet bliver beboere i enkelte opgange genhuset i etaper. Det sætter derfor krav til afgrænsning af byggepladsens område, som dermed kræver ekstra fokus på sikkerhed – og sundhed jf. byggepladsens indretning, samt logistik planlægning og koordinering med øvrige fagentreprenører